___

Takie odpowiedzi, ja odczuwam, jako kompromitujące dla ich autorów, a nie dla nacji wymienanych w tych wypowiedziach. Donald Tusk na zarzuty, że problemy Zachodu wynikają z taniej siły roboczej nowych członków Unii
___

root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)